Občanské sdružení pro hiporehabilitaci Bydžovská Lhotka Občanské sdružení pro hiporehabilitaci Bydžovská Lhotka


Miroslava Bártová, předsedkyně

Zuzana Ortová, místopředsedkyně

Lucie Hejzlarová, DiS.

Eva Hušková, jednatelka

Bc. Petr Novák, PR pracovník, správce webu


Jiří Bajtler

Jana Suchánková

Eva Tlučhořová

Hana Flugrová

Externí spolupracovníci:

Jan Tvarůžek

MUDr. Taťána Koucká, lékařka

MVDr. Jaromír Ekr (Veterinární klinika Hradec Králové)

Dále nám pomáhají:
Zuzanka Ortová, Míša Vlková, Soňa Tlučhořová, Monika Doležalová, Lukáš Fidler, Pavlína Reslová

Soňa Tlučhořová a Monika Doležalová Míša Vlková a Zuzanka Ortová